cykl życia produktów

oferta

Firma Dergo Sp. z o.o. zidentyfikuje potrzeby potencjalnych odbiorców związane z utylizacją odpadów pomelasowych. Podczas wykorzystania naszej linii technologicznej oferujemy:

  • Elastyczności technologii – możliwości jej wykorzystania przy jednoczesnym osiągnięciu największej efektywności utylizacji
  • Zmniejszenie objętości odpadów pomelasowych – zmniejszenie kosztów transportu, zmniejszenie kosztów inwestycyjnych związanych z budową magazynów na składowanie odpadów pomelasowych
  • Możliwość bezpiecznej utylizacji odpadów pomelasowych, a tym samym innowacyjnej linii technologicznej służącej do skutecznego oczyszczania ścieków pomelasowych, a w szczególności odbarwienia i redukcję parametru ChZT

Korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia na rynek tak innowacyjnego rozwiązania oraz możliwości jej zastosowania to:

  • Niskie koszty w użytkowaniu
  • Brak konieczności wykorzystywania drogich substancji, czy środków chemicznych
  • Nie powoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego
  • Niskie zapotrzebowanie na energię
  • Opracowana technologia będzie możliwa do instalacji w wielu zakładach przemysłowych, zarówno nowych jak i tych już istniejących, nie zmieniając przy tym procesu technologicznego danego podmiotu

projekty UE

DERGO Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Budowa potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie technologii oczyszczania ścieków pomelasowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

Numer umowy: POIG.01.04.00-10-073/12

Instytucje zaangażowane:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań I Rozwoju (www.ncbir.pl)

ue_logotypy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dergo Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 141
92-318  Łódź

biuro@dergo.pl
+48 58 530 02 22
+48 58 530 02 24